Kaja, født og oppvokst i Norge, viste tidlig et talent for relasjonsbygging og en forståelse for markedets dynamikk, noe som senere skulle bli grunnlaget for hennes profesjonelle liv.

Hun har fra ung alder drevet med hest som hobby opptil 15 år, hvor hun konkurrerte på høyt nivå innenfor flere grener. I 2017 gikk hun av med seieren i Miss Norway som førte til et stort steg i livet da hun representerte Norge i Miss Universe i Las Vegas. Kaja har to års utdannelse innenfor økonomi og administrasjon og en bachelorgrad innenfor den kreative næringen med fordypning innenfor prosjektledelse. Gjennom hennes studieliv har hun vært aktiv innenfor en rekke verk hvor hennes største rolle var nestleder under StudentLekene under gjennomføringen i 2021 i Oslo. Dette var en organisasjon med ca 80 personer fra ulike høyskoler rundt i Norge, med formål om å samle studiemiljøet på et sted, en gang i året med idretter og konkurranser. I 2022 var hun med på å utvikle festivalen i Kristiansand, Sommerbris hvor hun var arenaleder og hadde ansvar for leveranser, plassering og bemanning både før, under og etter avvikling. Samme året var hun med å etablere selskapet Yesboss AS sammen med sin partner Richard Paulsen som skulle være norges nye frilansplatform med tilgang til ulike tjenester uansett behov og bransje. Videre var hun med å utvikle selskapet til å bli en ren salgs-plattform som nå heter YBE.  Det var i denne perioden hun utviklet en interesse for løsningssalg og SaaS-plattformer, som hun så som nøkkelen til å drive effektivt B2B salg. Kajas karriere tok en betydelig vending da hun ble en del Yesboss som nå er YBE, hvor hun raskt gjorde seg bemerket gjennom sin evne til å bygge relasjoner gjennom å booke møter og drive med effektiv møtevirksomhet.

Hun er opptatt av innovasjon og fornye gamle prosesser til å bli mer effektive, også kaldt hybrid; hun kombinerte det beste fra digitalt salg med tradisjonelle møter for å maksimere kundetilfredshet og omsetning. Kaja forstod verdien av eksterne ressurser og hvordan disse kunne integreres i en fleksibel salgsprosess, noe som gjorde salgsselskapet til en pioner innen hybrid B2B salg. Hennes arbeid med å utvikle og implementere salgsstrategier for SaaS-produkter hjalp ikke bare bedriften med å vokse, men satte også standarden for bransjen.

Hun anså rekruttering og onboarding av salgskonsulenter som nøkkelen til suksess, og fokuserte på å bygge en ekstern salgsavdeling som kunne tilby fleksibel arbeidskraft og tilpasse seg raskt til markedets skiftende behov.

Kajas karriere er et eksempel på hvordan innovativ tenking, kombinert med en solid forståelse av salgsdynamikk og teknologi, kan lede til bemerkelsesverdige resultater. Hennes arbeid innen B2B salg, spesielt med SaaS-plattformer, har ikke bare påvirket måten bedrifter tenker om salg, men har også inspirert mange unge selgere til å følge i hennes fotspor. Gjennom sin karriere har Kaja bevist at suksess i salg ikke bare handler om tallene man leverer, men også om de relasjonene man bygger og evnen til å tilpasse seg i en stadig endrende bransje.