Hvordan lykkes med salg gjennom YBE

av | jan 31, 2024 | B2B salg

Hybrid salgsløsning

Med salgskonsulenter gjennom YBE vil din bedrift kunne få hjelp til å selge flere produkter eller tjenester. YBE bistår med å ekspandere ditt salgsteam med flere salgskonsulenter i andre ledd som f.eks ambassadører, markedsførere og møtebookere på YBE-plattformen.

Belønningen for gjennomført salg er hovedsaklig provisjon med en bonusbetaling i etterkant for sluttsalg. Det er også fullt mulig å avtale en hybrid løsning mellom fast grunnlønn og bonus. For eksempel kan oppdragsgivere betale fast grunnlønn til selger for å sette seg inn i salgsmanualer eller utarbeide prospektlister, i tillegg til å gi en god bonus per gjennomførte salg

Dette innlegget skal ta deg igjennom hvordan dere kan lykkes med salg ved å benytte deg av YBE.

Kartlegg ditt marked

Et godt sted å starte før du velger å benytte deg av eksterne selgere vil være å kartlegge markedet, produktet dere selger og hvilke salgsstrategi dere ønsker.

Det er viktig for både selskapet og salgskonsulent at markedet har tydelig segment, bransje og geografisk område. Dette vil bidra til at salgskonsulent kan arbeide mer fokusert og effektivt. Resultatet av dette er at ditt selskap kan følge en tydelig strategi og selger kan A/B teste frem til dere får god respons. Dersom dette er vaskelig eller at du syntes det er utfordrende å starte, så kan du booke inn en workshop med YBE teamet som kan komme med gode innspill og lage en fremgangsplan. Book inn en samtale her

Definer selskapets marked

Definer ditt markedet

 • Hva er produktet dere ønsker å selge?
 • Hvilket konkurransefortrinn har produktet/tjenesten?
 • Hvem er kundene?
 • Har dere research om målgruppen?
 • Mersalg til eksisterende kunder?
 • Hva er målet selgeren skal oppnå?

Salgsmateriell

Har dere tilstrekkelig med salgsmateriell fra før av? Da kan dette postes på YBE-plattformen sammen med salgskonsulentene. Dette gir selgeren en fin innføring i produkt og ordbruk, samt hvordan dere ønsker å kommunisere med kunder. Her kommer noen eksempler til salgsmateriell:

 • Produktbeskrivelse
 • Onepager/presentasjon
 • Ringeliste(r) 
 • Video/demo
 • Link til nettsted

Salgsstrategi

Neste steg i prosessen er å avklare salgsstrategi. Her har du mange alternativer du sikkert har gjort deg opp en tanke om. Du kan velge å være konkret og spesifisere en salgsstrategi, eller du kan åpne opp for nye fremgangsmåter ved at salgskonsulenten finner ut av dette ved å teste markedet. Da vil du innhente verdifulle tilbakemeldinger, slik at man kan fatte bedre beslutninger i fremtiden og justere produkt/tjeneste. Det største skille er mellom inbound eller outbound salg. Begge deler er like viktige, men en god regel er å alltis etablere inbound før du setter fokuset på outbound. Gjennom inbound leads vil salgskonsulent kunne ha høyere treffsikkerhet og konvertere til å bli kunde fortere. Inbound er grunnmuren for å gi en potensill kunde tilstrekkelig med informajson før de velger å sette av tid til et møte med ditt selskap. Hos YBE kartlegger vi begge sider av salgsprosessene og gir tilbakemelding for å komme best mulig i gang med outbound-salg. 

Definer selskapets marked

Leveranse og oppfølgning

Med salgskonsulenter gjennom YBE vil din bedrift kunne få hjelp til å selge flere produkter eller tjenester. YBE bistår med å ekspandere ditt salgsteam med flere salgskonsulenter i andre ledd som f.eks ambassadører, markedsførere og møtebookere på YBE-plattformen.

Belønningen for gjennomført salg er hovedsaklig provisjon med en bonusbetaling i etterkant for sluttsalg. Det er også fullt mulig å avtale en hybrid løsning mellom fast grunnlønn og bonus. For eksempel kan oppdragsgivere betale fast grunnlønn til selger for å sette seg inn i salgsmanualer eller utarbeide prospektlister, i tillegg til å gi en god bonus per gjennomførte salg

Dette innlegget skal ta deg igjennom hvordan dere kan lykkes med salg ved å benytte deg av YBE.

Kartlegg ditt marked

Nå som du har gjennomført alle disse forberedelser, vil dette legge et godt grunnlag til at ditt sleskap kan skalere fortere. Med salgskonsulenter gjennom YBE vil du kunne oppnåfølgende:

 1. Forståelse av kundens behov: Det er viktig å ha en dyp forståelse av potensielle kunders forretningsutfordringer og behov. Dette gjør det mulig for selgeren å tilpasse kommunikasjonen og løsningene de tilbyr, noe som øker sjansen for salg.
 2. Effektivitet i møtevirksomhet: Når man er godt forberedt, kan møter med potensielle kunder være mer fokuserte og målrettede. Dette respekterer kundens tid og viser at selgeren er profesjonell og verdsetter kundens forretning.
 3. Bygging av troverdighet og tillit: Grundige forberedelser viser at selgeren har lagt ned arbeidet i å forstå kunden og markedet de opererer i. Dette kan bygge troverdighet og fremme tillit, som er kritiske komponenter i relasjonssalg og langsiktige partnerskap i B2B-markedet.
 4. Konkurransedyktighet: B2B-salgsmiljøet er ofte svært konkurransepreget. Å være godt forberedt gir selgeren en fordel ved å være i stand til å presentere en unik verdi proposisjon og skille seg ut i mengden.
 5. Risikohåndtering: B2B-salg involverer ofte større transaksjoner og lengre salgsprosesser. Gode forberedelser kan hjelpe selgere med å identifisere potensielle risikoer og utvikle strategier for å håndtere dem, noe som sikrer en jevnere salgsprosess.
 6. Prospektering og relasjonsbygging: Forberedelse hjelper selgere med å identifisere og prioritere potensielle kunder (prospektering) og utvikle tilpassede strategier for å engasjere seg og bygge sterke forretningsforhold (relasjonsbygging).

  Ved å fokusere på grundige forberedelser, kan B2B-selgere øke sine sjanser for suksess, bygge sterkere kundeforhold, og drive omsetning og vekst for sine organisasjoner.

Kom i kontakt med YBE i dag.

Lese mer om B2B salg?

De største utfordringene med B2B salg

De største utfordringene med B2B salg

Siden 2008 har Claus bygget opp en bred kompetanse innen telekom og salgsledelse. I dette blogginlegget forteller Claus om de største utfordringene med salg og hvordan han kan bidra med å gjøre prosessene enklere for selgerne.

les mer