Hybrid betalingsmodell er en trend i B2B salg

av | jan 31, 2024 | B2B salg

B2B markedet må tilpasse seg trendene i 2024

En hybrid betalingsmodell er en kombinasjon av to eller flere betalingsstrukturer, vanligvis en fast lønn kombinert med en variabel komponent basert på ytelse, som provisjon eller bonuser. I konteksten av salg, spesielt innen B2B salg og løsningssalg, er denne modellen spesielt populær fordi den balanserer incentiv og sikkerhet for selgeren, samtidig som den opprettholder motivasjonen for å oppnå gode resultater. Her er hovedkomponentene i en hybrid betalingsmodell:

Fast Grunnlønn: Dette er en fast sum penger som betales regelmessig til selgeren, uavhengig av salgsytelse. Dette elementet gir en grunnleggende inntektssikkerhet og stabilitet, noe som kan være spesielt viktig for å opprettholde en stabil livsstil og for å redusere finansiell stress.

Variabel Lønn basert på Ytelse: Dette er den delen av lønnen som varierer basert på selgerens ytelse. Den vanligste formen er provisjon, der selgeren mottar en prosentandel av inntektene de genererer gjennom salg. Andre former kan inkludere bonuser for å nå bestemte salgsmål, kvartalsvise eller årlige ytelsesincentiver, eller profittandeler.

Bonuser og Incentiver: Noen hybridmodeller inkluderer også bonuser eller ekstra incentiver som er knyttet til spesifikke prestasjoner, som å signere en stor kontrakt, å nå et visst salgsvolum, eller å oppnå en høy kundetilfredshetsscore.

suksessfulle salg

Fordelene med hybrid betalingsmodell

Motivasjon: Den variable delen av lønnen tjener som en sterk motivator for selgere til å prestere bedre, da deres inntekter direkte reflekterer deres salgsprestasjoner.

Sikkerhet: Den faste lønnen sikrer at selgere har en stabil inntekt, noe som kan være viktig for deres økonomiske velvære, spesielt i tider med lavere salg.

Rettferdighet og Skalerbarhet: Siden provisjonen er knyttet til salg, sikrer dette at toppperformere blir rettferdig kompensert for deres innsats, samtidig som det gir en skalerbar lønnsstruktur for bedriften.

Fleksibilitet: Bedrifter kan justere forholdet mellom fast og variabel lønn basert på markedskondisjoner, bedriftens mål, eller individuelle selgeres preferanser.

Hybrid betalingsmodeller er særlig populære i bransjer hvor salgssykluser er lange, salgsprosesser er komplekse, og kundebygging og relasjonsbygging er sentrale elementer for suksess. Disse modellene tilbyr en balansert tilnærming som ivaretar både bedriftens og selgerens interesser.

YBE tilrettelegger for hybrid betalingsmodell

Etter mange tilbakemeldinger fra salgskonsulenter ser vi en fellesnevner hvor de foretrekker å bli belønnet gjennom en hybrid betalingsmodell. Hvilket beløp og prosent dette skal være er helt varierende, og her er det muligheter for å prøve seg frem.

 

Den første måneden inn i ett prosjekt er den mest krevende tiden. Her skal selger gjøre research, lage lister, prospektere, teste og få onboaring i systemene som oppdragsgiver foretrekker. Viktige faktorer som må være til grunne for en selger er motivasjon og interesse. Selve konverteringen den første måneden er ikke nødvendigvis hva som er målet, men med godt forarbeid vil konverteringene komme raskere og enklere for selger. For at dette skal være optimalt ønsker frilanser en grunnpris i bunn som er akkurat gir tilstrekkelig med sikkerhet, hvor motivasjonen trigges av provisjonen.

 

Book en rådgivingstime med oss i YBE for å få veiledning på hva du bør belønne din selger.

{

Jeg mener at salgsprosjektene hos YBE er bra fordi de ansatte er flinke, og som nybegynner hadde jeg flere muligheter og prosjekter jeg kunne starte med. Disse prosjektene gir meg verdifull erfaring og bratt læringskurve innenfor B2B salg. 

Salgskonsulent

Teodor, Jobber gjennom YBE på salgsprosjekt: Adminkit

Lese mer om B2B salg?

De største utfordringene med B2B salg

De største utfordringene med B2B salg

Siden 2008 har Claus bygget opp en bred kompetanse innen telekom og salgsledelse. I dette blogginlegget forteller Claus om de største utfordringene med salg og hvordan han kan bidra med å gjøre prosessene enklere for selgerne.

les mer