Telefonsalg mot Dagligvare

Gamle salgsaprosjekter

Salg av produkt som ligger frivillig inne i Meny, Spar og Joker. Provisjon regnes til 10% av salgssum pr mnd. Opplæring vil bli gitt.

Er du interessert i dette prosjektet? Registrer deg på plattformen idag, og meld din interesse! 

Flere salgsprosjekter?