Hvordan forberede deg til B2B salg

av | feb 19, 2024 | B2B salg

Bedriftens representant 

Som selger har du et ansvar for å representere selskapet du jobbet for på best mulig måte. Dette krever at du som selger innehar tilstrekkelig med kompetanse om produkt/tjeneste selskapet selger, kunne ordlegge deg riktig og finne gode åpningssamtaler for å vekke interesse hos poteniselle kunder. Man er kanskje fristet til å presentere på en måte du mener er den beste, men en god selger tilpasser seg og tester seg frem hele veien frem til du finner den perfekte pitchen og fremgangsmåten til å lukke et salg. 

 

Markedene endrer seg hele tiden og det er en evig jobb om å tilpasse seg som selskap. Derfor er det viktig at selskaper, spesielt innenofr B2B markedet gir spillerom for kreativitet, slik at selger kan prestere slik selger presterer best. En godt balansert salgsmanual kan være et godt verktøy for suksessfulle forhandlinger. Vi vil derfor komme med noen tips som kan styrke selgers prestasjon, og tydeliggjøre selgers arbeidsoppgaver og prosess.

Hvor godt skal selger kjenne til produktet/tjenesten?

Forventingsavklaring er noe av det viktigste for at selgere skal kunne prestere best mulig. Selskapet må etablere godt salgsmateriell, onboarde selger på en god måte og være tilgjengelig i oppstartsfasen. Gjennomsnittsperiode på onboarding hos YBE sine salgsprosjekter er alt fra 1 måned til 3 måneder  avhenger av kopleksitet på produkt/tjeneste. Dersom selger faller fra allerede i oboardingen og motivasjon svekkes, så vil ikke selger representere selskapet på best mulig måte. En selger må ha troa på det den skal selge. En selger sin oppgave er å gjøre «hjemmeleksene» i forkant med å lese seg opp på materiell, kartlegge og bli kjent med markedet selksapet opererer i og skissere opp sin egen pitch for å få eierskap. 

Salgsprosesser

Etter at selger har satt seg godt inn i materien av hva selskapet skal levere, er neste steg å definere salgsprosessen. Salgsprosessen er en vital sekvens av trinn som salgsteamet tar for å konvertere en potensiell kunde til en faktisk kunde.

Den starter med prospektering, hvor selgere identifiserer og kvalifiserer potensielle kunder, før de går over til møtebooking og relasjonsbygging. I denne fasen er det viktig å forstå kundens behov og tilby en tilpasset løsning gjennom effektiv kommunikasjon og demo-presentasjoner av tjenester eller produkter.

Når tillit er bygget, fokuserer selgeren på å argumentere for verdien av løsningen, ofte ved å bruke løsningssalgsteknikker. Til slutt sikres avtalen gjennom forhandlinger, og avsluttes med en signert kontrakt. God oppfølging etter salget sikrer kundetilfredshet og legger grunnlaget for fremtidige salg.

En salgsprosess tilpasses til et hvert produkt/tjeneste. Her er det ingen fastit, og er lurt å teste seg frem. 

Hvordan bli bedre selger?

Ved å jobbe gjennom salgsprosjekter hos YBE vil du kunne øke sin salgskompetanse uansett kunnskpasnivå. YBE tilrettelegger for deg som selger slik at det er enkelt å komme i gang. Du vil få veiledning hele veien både fra YBE og selskapet du skal representere. Som selger hos YBE jobber du som konsulent og har stor frihet under ansvar. Ta kontakt med oss i dag for å vite med om YBE.

Lese mer om B2B salg?

De største utfordringene med B2B salg

De største utfordringene med B2B salg

Siden 2008 har Claus bygget opp en bred kompetanse innen telekom og salgsledelse. I dette blogginlegget forteller Claus om de største utfordringene med salg og hvordan han kan bidra med å gjøre prosessene enklere for selgerne.

les mer